Ignorans provocerar mig!

Jag stör mig så enormt på vår regerings in kapacitet! De pratar om invandrare som kriminella. Sen har Sd störst statistik med våldsbrott. Att det sitter en jävla loser som talman (som varit med i järnrörsskandalen och kallat kvinna för ”hora”?) är bara pinsamt. De är ur patetiska, de lider av grov ridikulitis. Men egentligen är det farligt, att inte inse de är fanatiska, men tyvärr också intellektet kopplat till vedervärdighetere. Att säga ungdomar skall sättas in i läger, låter lite bekant. Som 30 – tal ungefär! De kunde blivit programmerare i Yh-Skolan!

Modigt Gästinlägg av Matilda Bergström!

”Det finns en tydlig agenda. Minska och försvåra för människor att delta i Folkbildning och kultur. Public Service och barnkultur ska reformeras. Yttrandefrihet gäller för koranbränning men inte för klimataktivister. Miljödepartementet läggs ner under den mest kritiska miljökrisen och artutrotningen mänskligheten upplevt. Det finns en agenda som liknar andra repressiva staters sätt att begränsa demokratin och urholka mänskliga rättigheter. Allt som är mänskligt, omsorgsfullt eller mjukt ska kallas vänsterpropaganda eller flum. Det är hårdföra människor som letar efter kortsiktiga, militära lösningar och som längtar efter att disciplinera och läxa upp. Det liknar 30-talet och det är genomtänkt. Allt från snus till fossilt beroende och det finns monetära muskler i form av lobbyism och vänskapskorruption. Även ekonomiska fördelar för många stora företag vill exploatera skogar och mineraler. Hotet är att vi ska tvingas byta livsstil om vi inte fogar oss i ett mer militant styre som försvarar tillväxtparadigm och än mer snedvriden inkomstfördelning. ”Nu får vi ordning på Sverige” innehåller mycket aggressivitet om man skärskådar vad som avses. Regnbågsfamiljer, invandrare, aktivister, ekobönder, krav-märkning, stadsodling allt som är organiskt och växer intuitivt definieras som kaos.”

Bakgrund: Det är en pågående debatt om vi som är Rebellmammor, ska vara med i andra organisationer, och stötta Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa och vår frihetsparad. Genom att komma den 9 oktober! Såhär svarar jag: Att det saknas en analys av hur inhuman, rasistisk och miljöförstörande vår nya regering är, det skrämmer mig. Att klimatrörelsen inte ser konsekvenser av tex Tidö avtalet och är naiva. Det är inte OK. Inte när ÅV blir kriminaliserade. Judar och socialister var också ”kriminella” i ett fascist samhälle, som vi tyvärr lever i nu: Sverige blir nya Tyskland. Jag varnar för detta nu, som jag tidigare varnat för detta, sedan många år tillbaka. Just sayin’

30-tal i Sverige: Vi lever i en farlig tid, BRA va?!

Vi har en högerregering, som för sd´s politik – vad nu sd politik innebär, endast två hat-frågor: migrant-hat och gbtq-hat. Hur man nu kan bygga ”politik” av två hatfrågor, men de är intelligenta och listiga, dessa ormar, ormen är liksom, listig: Man driver alltså ”Höger” politik, ja, rent från fascism? Nä. Skulle inte tro det: Högerpolitik, med sd i styret, samt Liberal retorik, som ju låter så ”BRA”. BRA va? Vi är tillbaka till 30-talet.

Fascistisk ”Paradigmskifte” – Vi lever i en farlig tid!

Det står tydligt, att Tidö avtalet handlar om att man ska ha ett paradigmskifte: Sen säger de att de att det blir anmäl bart om man är invandrare utan papper. Hur schysst blir det för en papperslös kvinna, som betalar sin hyra med sexuella tjänster, och hon lyckades att inte drunkna i Medelhavet, pga att vi måste kriga om råolja i hennes hemland, i Mellanöstern och hon tvingats fly? Ser ni hur idiotisk den här världen är?

Så vänta lite, om man använder så fina ord som ”samarbete” i Tidö avtalet, så varför menar man då på att det ska finnas en privat kabinett, där ingen har insyn, samtidigt som man skriver samtliga partier är välkomna?

Det som är skrämmande för mig, är inte endast tystnaden om detta, men däremot är jag rädd att, man kan vidare fortsätta i tråden om att de ska vara paradigmskifte, alltså det är livsfarligt: Vi lever som på 30-talet: Det är högerpolitikerna, som för sd och fascismens agenda. Ingen vet något ty lovorden låter så bra. Det är klart att det på 30-tal lät bra, att man fixade ekonomin, men på vilka villkor?

Det handlar om att vi lever i en livsfarlig tid!

Det finns många sätt som bombhögern, håller sig med retorik, som tex Jordan B Peterson, pratar om att det är ”farligt”, att folk är snälla och det är ”ett problem” att folk tenderar att reagera emotionellt positivt på när någon pratar om orättvisor, så är det lätt att hålla med. Alltså han tycker det är ett problem, att människor kämpar för sina liv. I princip. Säg t.e.x. storbolag som H&M som mördat massor med människor, det är lätt att hålla med, för att ingen gillar mord. Så vad är problemet med att försvara folk som blir offer för etniska rensningar? Om man inte är för slaveri, eller döljer saker, eller minskar på och kör med lilla flickan retorik, det tål jag fan inte. En annan sak som högern ofta kör med, är att de är 100% obious, att de är styrda av sd: Det vill säga vi har en politisk agenda, som på 30-talet. Vi lever livsfarligt. Och det pratas också om att man ska ”samarbeta” men längre ner i Tidö avtalet står tydligt, att nån slags kabinett för de inblandade partierna är endast och exklusiva möten för dem, ingen annan släpps in. En annan löjlig sak sd folk brukar säga, är man inte får ”ta fram rasistkortet”. Så vad ska man kalla rasism för om inte rasism? Seriöst skadat.

Källa till uppgifter om H&M´s etniska rensningar finns här (Det gör det inte ogjort att de va ett par år sen):

Tidö på Wiki

Hej vänner. Jag har funnit nytt material, till vad som står i Tidö avtalet, på Wikipedia, är det mycket tydligt. Det är bra läsning, ty det är tydligt och inte vinklat. Ty jag har läst väldigt vinklade ting, men den här beskrivningen på Wiki hjälper, att förstå: Alltså att man vill minska tex hjälp att få skydda papperslösa. Det är skärpta krav i princip för allting som är orättvist. Samtidigt sitter idioter Anders B Petersen, och säger att vi inom klimatkampen, har det lätt, ty ”det är lätt att hålla med om att orättvisor är orättvisor”, och det tycker han är ”ett problem”. Jo men det stämmer ju, vad fan är det för problem med det? Vem fan har påstått att världen är en trevlig plats för alla? Vi har en tyst Aphartheid här nu, vi inom murarna i Europa har det gott. Alla andra kan vi ge fullständigt fan i så länge som krigsindustrin fortsätter att skapa nya flygplan och andra penisförlängande vapen, och dessutom tjäna pengar på det, så känns det kört, om man inte röker ut eländet. Så här skriver de:

Migration och integration

Den fjärde punkten om migration och integration förklarar att det ska bli ett skifte för svensk migrationspolitik. Svensk migration ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten samtidigt som internationella konventioner upprätthålls inklusive asylrätten. Följande reformer ska utredas, föreslås i propositioner och förhandlas i budgetarbetet inom ramen för projektet: ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden, förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, kommuners och myndigheters anmälningsplikt av papperslösa invandrare (utom vid ömmande skäl), intensifierat återvändandearbete, skärpt arbetskraftsinvandring och skärpta villkor för anhöriginvandring, transitcenter under hela asylprocessen, utvisning på grund av bristande vandel, skärpta krav för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd i fler fall. Rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. Integrationspolitiken läggs om till att i högre grad bli kravbaserad, där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av samhället.

Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.

Retarderad Retorik – Demokratidöd!

Jag tycker verkligen inte om Jordan B Peterson: Världens största demokratimördare och jubelidiot som tror han är ”vänlig”. Som pratar om att ”det är ett problem” att folk anser det är lätt att relatera, till att orättvisor är lätt att känslomässigt gå igång, på att orättvisor är orättvisor.

Att leva emot orättvisor, som Aphartheid, och Operation Condor, är ju det som är grejen att prata om, ni som är tysta, om dagens 30-tals metoder: Där högern gör sd politik, i deras agenda, som de säger är höger, men egentligen styrs av clownen från sd som är ett hatparti: Därför att sd är ett två frågeparti: De hatar invandrare, och hatar hbtq folk.

Folk är fan inte dumma. De förstår. 🌷

Om det extrema ja sägandet!

Man kan säga att det är ”billiga poäng” att säga, att rättvisa, är lätt att hålla med om. Och orättvisor är lätt att inte hålla med om. Vem håller inte med om orättvisor inte är ”OK”? Samtliga här kan skriva under på att mobbing är fel. De gör dock tvärtom offline. Och välgörenhet kan samtliga tycka om, ävensom det oftast hamnar i fel händer, med korruptionen som FT (Fair Trade) strävar att gå ifrån och bli av med. Det väcker uppenbarligen känslor, som om jag säger så här: ”Kolla på den här videon där någon person slår på ett baby säl, med en påke på Grönland”. Det är ju lätt att hålla med om att det inte är ok, så vad är det för fel med att följa ens intuition och magkänsla?

Barn vet ju precis de de kan och vill, eller inte vill för den delen, fram tills vi tutar i dem massa måsten. Det är just den enda anledningen som det är förbjudet att känna känslor, enligt detta samhället: Det tjänar medicinindustrin på att vi blir sjuka, och inte följer intuitionen. Vad ditt hjärta relaterar till är olika för olika människor, och det är helt ok.

Men att det argumenten att det är lätt att känslomässigt hålla med, är högerns och borgarnas sätt att liksom, blunda och bagatellisera att man tex säljer trä från regnskog. Hur kan detta företaget som utför dessa handlingars VD leva med sig själv? Hur kan de göra vad som helst för pengar? Hur sover de om natten? De säger ”det är ett problem” att folk väljer att hålla med om att orättvisor är orättvisor. Så klart. Detta är noga uttänkt, de små stegens tyrani fungerar så. Det beror alltså på vad man säger, och vad orden har för semantik?

Det beror alltså hur du säger saker:

Vad är ”minimilöner” är det för att försäkra sig om att arbetare/slavar inte får mer, eller är det en idé om att de får mer i lön för deras arbete? Vem är isåfall historieskrivare?

Vad är mänskliga interventioner för något?

Ja det heter ju så fint, att man går in i ett land, och ”styr upp”. Typiskt sd som säger en massa skit om att styra upp, men inte gör det när det väl kommer till kritan så hjälpte de inte strandade drunkna barn i Medelhavet! Det betyder alltså att man styr upp och biter sig själv i svansen, för när man bombar andra länder, så uppstår det upppenbarligen en massa flyktingvågor. De kallar det för ”mänskliga interventioner”. Idiotin kunde ju minskas genom att man rustade ner, och helt enkelt avskaffade krigsindustrin. Då behöver inte folk uppenbarligen fly från krigen som vi skapat, och sen kunde vi känna oss, lite mera tacksamma, därför att vi innanför murarna i Sverige, vi har det gott. Innanför EU. Skänk en tanke, åt barn som drunknar i Medelhavet, ska sd dit och styra upp? Sedan när hände det att ett hatiskt politiskt parti som sd skulle medverka till fred LOL

Krig är inte fred. 🌸
Krig skapar strömmar av flyktingar. 🌸
Avskaffa krigen så behöver ni inte bli störda av oss som kommit hit av en jävla anledning. 🌸

En annan ganska så missbedömd grej är ”mänskliga rättigheter”. I Chile dödade man samtliga oliktänkande på 70-talet med Pinochet och Margreth Thatcher i spetsen för faschismen, för något år sedan pratades det om att man skulle i mänskliga rättigheters namn hylla Pinochet och uppföra en staty åt mördarna i Pinochets psykologiska kvarlämningar av terror. Så vidrigt. 😍😍😍

Man vill alltså liksom inte nämna vad problemen är. Så man säger man inte ska ta fram rasistkortet så finns inte rasismen helt plötsligt, bara för att berättiga det på detta fullkomligt respektlösa vis?

Grundlagen ändras fram och tillbaka, helt utan respekt för de humana grundtankar och värderingar om människors lika rättigheter som Sverige blev byggt på.

Nu vill man tex ta bort meddelandeskyddet, att Du får vittna med hjälp av skydd för din identitet! Det håller på hända massor med fel saker! Man kriminaliserar människor som älskar Planeten, och invandrare är såklart också kriminella.

När man skapar krig, och krigsindustrin och vi förstår soldaters uppgift är att helt enkelt på beställning kunna mörda, på det viset med massa krig och invandrarhat, kommer vi aldrig klirra klimatfrågan! Vilket blivit en central fråga för mig med min fredsblogg om divestering.

www.mineralolja.se ♥️

I kärlekens namn, och Guds namn kan man skapa mycket skada. Som nytta. I det civila samhället finns det mycket ai som döljer de fakto att ingenjörskap kom från början från krigsindustrin. Det är därför det heter Civilingenjör därför att ingenjörerna var inte civila från början. Och det är det som ger mig smärta, att teknik från kriget, inte blir kritiserat, men blir däremot kamouflerat, igenom att tex använda drönare för att fotografera turning torso, med att folk glömmer hur vi såg drönare mörda Syrier. Som exempel på hur kriget blir normaliserat!

Ansvarslös retorik. Vackra ord döljer fascismen!

I ena delen av ”direktiv samarbete Migration och Integration” skrivs det såhär i Tidö avtalet: Syfte och mål: ”Skapa ett paradigmskifte. . . utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris skall erbjudas tillfälligt för den som flyr Sveriges närområde.” Det får den fascistiska retoriken, att låta som om man menar att skydd för den som flyr i konflikt eller krig skall erbjudas, vad? Tillfälligt skydd? Vad menar de med tillfällig? Och vilket ”paradigm” vill man se?

Retoriken, bara i rubriken är så ansvarslös, man använder vackra skrivna ord, för att vilseleda den som läser. Med ansvarslös menar jag att känslan man får är att det är en bra sak, vilket fascism aldrig kommer bli. Skulle de kanske göra något åt krigen som Sverige med Nato bedriver, så kunde man stoppa flyktingströmmar, men vi har krigsflyktingar som flyter upp i land i Medelhavet, och vi har klimat flyktingar, som kommer öka i antal. Vi har inte lång tid kvar, att göra något, men vi måste demonstrera mot detta:

Vidare skriver man i paragraf 1.1 Syfte och mål: ”Sverige ska inte i något avseende vara mer generöst i synen på asyl än vad som följer som förpliktelser enligt EU-rätt eller andra juridiskt bindande internationella traktat.” Det hela känns så snuskigt, man vill ha paradigmskifte och gå ifrån att följa EU-direktiv, bara följa EU-direktiv när Sverige, måste.

Vad menar de med Paradigmskifte, jo, retoriken säger ju precis, att man låter något låta BRA, med dolda ord som ”skydd för den som flyr. . . tillfälligt.” dvs de som flyr får endast tillfälligt hjälp, ja då behöver ju inte invandrare integreras. Det är så bakvänt. Detta är fan ta mig alarmerande att vi är tillbaka på 30-tal, då borgarna med sd i ryggsäcken för fascistisk politik och vilseledande retorik, och det gör man dolt, i vackra ord som ”migration” och ”förbättring”. Som ord som ”samarbete”.