Tidö på Wiki

Hej vänner. Jag har funnit nytt material, till vad som står i Tidö avtalet, på Wikipedia, är det mycket tydligt. Det är bra läsning, ty det är tydligt och inte vinklat. Ty jag har läst väldigt vinklade ting, men den här beskrivningen på Wiki hjälper, att förstå: Alltså att man vill minska tex hjälp att få skydda papperslösa. Det är skärpta krav i princip för allting som är orättvist. Samtidigt sitter idioter Anders B Petersen, och säger att vi inom klimatkampen, har det lätt, ty ”det är lätt att hålla med om att orättvisor är orättvisor”, och det tycker han är ”ett problem”. Jo men det stämmer ju, vad fan är det för problem med det? Vem fan har påstått att världen är en trevlig plats för alla? Vi har en tyst Aphartheid här nu, vi inom murarna i Europa har det gott. Alla andra kan vi ge fullständigt fan i så länge som krigsindustrin fortsätter att skapa nya flygplan och andra penisförlängande vapen, och dessutom tjäna pengar på det, så känns det kört, om man inte röker ut eländet. Så här skriver de:

Migration och integration

Den fjärde punkten om migration och integration förklarar att det ska bli ett skifte för svensk migrationspolitik. Svensk migration ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten samtidigt som internationella konventioner upprätthålls inklusive asylrätten. Följande reformer ska utredas, föreslås i propositioner och förhandlas i budgetarbetet inom ramen för projektet: ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden, förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, kommuners och myndigheters anmälningsplikt av papperslösa invandrare (utom vid ömmande skäl), intensifierat återvändandearbete, skärpt arbetskraftsinvandring och skärpta villkor för anhöriginvandring, transitcenter under hela asylprocessen, utvisning på grund av bristande vandel, skärpta krav för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd i fler fall. Rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. Integrationspolitiken läggs om till att i högre grad bli kravbaserad, där den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av samhället.

Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *