Reflektionsarbete Entreprenörskap – Grit Academy 2023

Vi lever i en ny tid där mycket har förändrats, på väldigt kort tid. Förr i tiden, kunde en entreprenör ha en bunt med kalla samtal, presentationer med montrar, och som säljare skulle man “pracka på” sin produkt till så många kunder som möjligt och vara glad. Men idag, på 2000-tal är det oftast helt nya idéer och annorlunda koncept som får mest resultat t.ex. med tanke på behovet av en bättre och klimatsmartare hållbar ekonomi. Som exempel: Organic Makers har en hemsida med recept, och kit till egen tillverkning av egna tvålar och hudvård, ty det du inte kan äta är heller inte säkert att ha på huden. Appen ”Sellpy” erbjuder konsumenter ett välutformat logistikapparat för att lämna och hämta påsar med second hand kläder i den smaken som kunden faller för i en bank av foton och en smidig utcheckning i kassan. To Good To Go är en app som många miljövänner väntat på, istället för att ”dumpstra” mat, dvs hämta mat i hemlighet i slängda containers, så kan nu matbolag ge bort överbliven mat för att minska matsvinnet. Ett litet bolag i London kom på att hästhår absorberar råolja, och gör hästhårs mattor för att rengöra stränder från råoljespill.

Marknaden inom miljöinnovationer är i princip omättad och entreprenörskap behövs för att driva lösningar till problem som uppstår. Om man vill ha översikt till ett problem, kan man använda sig av Business Canvas Model, och se vad som behövs göras så är en konsults roll bara raka vägen till framgång till att lösa klimatproblemen, utan att det blir en quick fix. Nätverkande med andra likasinnade är a och o när det gäller att skapa förtroende. Om man tror på sin idé, kommer andra också göra det. Jag tror på Fair Trade som är en handelsform som ger arbetare möjligheter att slippa arbeta eller slava i s.k. sweatshops, och låta barnen gå i skolan vilket i sin tur utvecklar samhällen i fattiga länder. En entreprenör har handlingskraft, driven, har erfarenhet, och gör något, utvecklar idéer och får saker gjort. Om man t.ex. pratar om “intraprenörer”, som kan förändra organisationer från insidan och utåt sett så anser jag att många klimatproblem kan lösas, om intraprenörerna sektor för sektor finner vad klimatproblemen är, även om klimatproblem som nu känns oändliga och enorma. Jag hoppas på att utvecklingen går åt rätt håll och vi kommer på innovationer, som öppnar nya dörrar, där den nya “kunden”, så att säga blivit vår planet.

Om jag skulle starta ett nytt företag, skulle jag kartlägga mål med SMART:a metoden: 1. Specifikt: Vad kan man inom vilka klimatområdet utöka och förbättra? Vad behövs göras för att nå ett mål? Och framför allt vad är målet? 2. Mätbart: Man kan mäta vad som förändrats och vilka lösningar som skapar värde för klimatet? 3. Accepterbart: Det är ok att vilja göra gott i världen. 4. Realistiskt: Ja. Politiker som virkar i EU och gäspar på klimattoppmöten är definitivt inte de som kommer förändra klimatproblemen då de från 70-talet inte gjort en enda skillnad. Det är mer realistiskt att prata om entreprenörsdriven välgörenhet som t.ex. Fair Trade, eller Cirkulär Ekonomi där man ägnar sig åt återbruk av t.ex. plast, mineraler och glas som även t.ex. även återvinning av batterier. 5. Tidsbestämt: De globala målen för hållbar utveckling är satta till 2030 och 2050. Min idé är att fler företag kommer inse vinsten i gröna lösningar, men också lära sig skillnaden mellan att “säga” att man har en problemlösning, och verkligen göra det korrekt. Greenwash/Veganwash, betyder alltså att man låtsas vara för miljön, men inte riktigt är det. Det finns enligt människorättsjurister som Parul Sharma ca 8 av 10 företag som gör Greenwash, vilket innebär att man vill vara en av de återstående 20%. Källa: www.mineralolja.se Fair Trade startade i en ännu mindre skala än 20% och är nu ett globalt företag.

”Swot” analysen hjälper mitt bolag att inse vad som är möjligt, och vad som kan tänkas vara ett hot. Ett hot som jag ser det, är att klimataktivister har miljöångest. Det går att överkomma med meditation. Och problemen med klimatet, är stora. Jag bara menar på att vi inte behöver ha en negativ inställning till tillväxt och företagande, då tillväxt inte behöver drivas till t.ex. regnskogsskövling. Tillväxt kan däremot drivas för att göra klimatfrågor stora och viktiga, då dessa tidigare inte ansetts vara ”ett problem”. Då gäller det att bena ut problemen och vad man ska göra för att åstadkomma ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbar värld. Och det börjar med oss själva med vår självutveckling. Det är på detta vis som jag i framtiden kan tänka mig att jobba som miljökonsult: Bolagen har tillväxten, och jag har kunskapen och kompetensen som miljövetare och entreprenör/konsult.

En entreprenör har ett positivt tänk och driv, definierar utmaningar, och angriper orsaken, samt ta ansvar med deadlines för när jobbet är klart. Och om man ska anställa så gäller det att starta ett aktiebolag, med tanke på exponeringsmöjligheter. Personer som driver igenom förändringar är t.ex. pionjärer som Anita Roddick som startade The Body Shop med socialt hållbart och ansvarstagande företag. Utan hennes tillit och självförtroende till processen skulle hennes projekt aldrig hänt. Hennes affärsidé blev inte väl mottagen först: Hennes namn på företaget “body” kritiserades mycket som “prostitution”. Men utan pionjärer som Anita, skulle fler projekt som t.ex. www.lush.se med sina förpackningsfria tvålar och Gorilla parfymer till förmån för primater i djungeln, inte kunnat ens drömma om att existerat. Företaget Colors of Benetton hade chockerande foton med barn som svalt i deras marknadsföringskampanjer på 90-talet, och sålde in idéen om ekologisk hållbarhet på det sättet. Många stora ikoner i världen är personer som många trodde de var ”galna”. Vi har helt enkelt öppnat vägen för nya problemlösningar och det inom miljö och hållbarhet. Vi är några entreprenörer som förstått detta med att vi är nästan 99% nya på marknaden, en marknad som är i princip omättad och därmed faktiskt kan förändra allt: Det är för mig är en helt unik USP – Unique Selling Point. Men även en enda person kan göra mycket stor skillnad. Som exempel Greta Thunberg som på något halvår ändrade hela kartan. Nu demonstrerar ungdomar i tiotusentals i Tyskland, tillsammans med Greta. Det är en riktig entreprenör för mig, en enda person som trotsar motståndet som pionjärer möter, det är då någon tror på dig, på riktigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *