Om entreprenörers idéer som kan bli verklighet!

En entreprenör behöver inte nödvändigtvist vara en företagare. En entreprenör: Gets-shit-done. “Swot” analysen, hjälper oss att inse vad som är möjligt, och vad som kan tänkas vara ett hot. Ett hot som jag ser det, är att folk har miljöångest! Det går att överkomma med meditaion. Att ha en positiv inställning till problem, är av största vikt när man upptäcker att problemen ter sig stora. Och vår största kund har nu blivit vår egen planet, vi har massor att göras. Då gäller det att bena ut dem i sprintar. Och om man ska anställa så gäller det att starta ett aktiebolag, med tanke på expanderingsmöjligheter. Driv, tro och vilja är det som skapar framgång, t.ex. om man ägnar sig åt affirmationer och säger till sig själv, att man är BRA. Genom att förstå problememn som finns, kommer man kunna finna enkla men inte simpla lösningar. En konsult tänker att han löser ett problem, han tänker inte att han är säljande, att vara icksäljande, kan skapa mera förtroende hos kunden.

Det finns inget som säger att miljö innovationer inte är en 100% omättad marknad, tänk att t.o.m. Kapitalisterna hajat detta? Dock med lite snedsteg med tanke på hur lite transparens det finns, på 2000-tal kan Du inte skylla bullshit på leverantörer, och hålla på med Green Coca Cola. Det ser ju vilken jävla vegan och genomskådat eländet. Eländet med Green Wash. Asså Green Washing är när Du har ett halvdant företag som ”säger” Du kör grönt, när Du egetligen inte vet vad Du hållt på med. Vill man tillhöra de 20% elit som kör 100% miljövänligt (utan Green Washing) så anställ mig som konsult. Ja, ca 8 av 10 alarmerande nog är bullshit, som Starbucks, de har kanske en produkt som är Fair Trade, resten smakar skit. Ja. Jag har hållt på med miljö sen 80-talets slut. Så vill Du veta källan till dessa siffror, fråga om Du är intresserad. Anställ mig som hållbarhets-jag-har-koll. And: #getshittdone #greenwash #miljökonsult #omättadmarknad #hållbarhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *