Ohemul – Våga ändra en Ohemul Värld!

Det är många som mår dåligt av detta djupt sårande övertramp på den lilla demokratin vi hade kvar. Vi tror vi lever i ett fritt land, men i själva verket är det TV och Aftonblaskan som ser till att vi ska må dåligt! Utåtagerande och aggressiva mot varandra. Om systemet ville vi skulle må BRA, skulle man ju haft en folkomröstning om medlemskap i Nato´s Contras, eller om vi ville ha fred, men mordet på Olof Palme gjorde att detta sårande agerande från staten och stadsministern, gjort sig legitimt. Ja. Det blir ”OK”, nu att föra krig som vi inte vill vara med om. Det blir genast då också accepterat det att NATO är samma som CONTRAS som våldtog kvinnor i mitt hemland i Nicaragua när jag bodde där som barn på 80-talet, och de hade också etniska rensningar vilket såklart får en att undra på varför det blivit så. Vi tittar och ser vilken dagsagendan det är som styr över våra känslor, att titta på TV har blivit klart patogent. Ändå anser de att tex inom vården, det är patogent att reflektera i frihet: Du FÅR inte tänka på egen hand lilla vän, då har Du tappat förståndet om Du tänker själv. Samma sak med känslor, hur kan en hel nation berövas att få känna egna känslor? Du blir ju inlagd på psyk om Du går ut med detta! DET är patogent!

Det finns BRA saker som händer:

I webbinariet för hållbara offentliga upphandlingar ( klicka här! ), så blev det tydligt, att upphandlingar behöver mera överseende, med oberoende granskare. Vad gör leverantörer och hur kontrolleras företag och hur man får in samarbetet med de mänskliga rättigheterna? Det handlar inte om att jobba som många fusk företag gör, som H&M som exempel (Kika här), de håller sig med leverantörer som utför etniska rensningar, utan att blinka. Det framgår av webbinariet, att 8 av 10 företag, och aktörer i marknaden, faktiskt sysselsätter sig med att låta reklamen vara ”ecoliscious”, även om de inte är särskilt miljövänligt. Det vill säga 8 av 10 företag använder sig utav Green Wash. Green Wash, eller Vegan Wash betyder alltså att man ”tvättar pengar” eller fuskar, inom hållbarhet (Green) och Veganism som exempel. Det är fruktansvärt oroväckande, att 80% av marknaden utgörs av reklam och vackra bilder. Och inte sanningsenlig, och äkta miljöarbete. Det säger Parul Sharma som är människorrättsjurist, och påpekar, att vi måste arbeta från korruptionen det innebär att företag håller sig med Green Wash. Det handlar om trovärdighet, precis som när du litar på Trustpilot och ska handla i en online shop, så kan du lita på Fair Trade, som är en stor växande kraft, och en viktig och stort påverkande faktor, när det gäller om målen för Agenda 2030, som är att avskaffa barnslaveri och ta bort fattigdom. Jag känner att jag vill vara med i denna process. Och bidra, det är därför som jag studerar till eko ingenjör. Jag tror ingen har insett kraften i FT som jag ser det.

Det började med att kyrkliga organisationer slutade skänka pengar, men började handla med småbönder. Fair Trade märkningen har nu växt till en global rörelse, där vi kräver avskaffandet av hunger, barnarbete, barnslaveri och slaveri som inte är med kedjor, som det var på bomullsfältens tid. Slaveriet sker, igenom det att man tvingar folk som är marginaliserade, att jobba för sjukt orättvisa villkor, och löner som säges ha ”ett minimum för att fastställa lönenormen”. Men i själva verket så är dessa minimum löner, det som fast ställer hur lite en bonde, eller en arbetare/slav kan få, som ett tak, för att inte få pengar för det jobb som utförs. Det gäller att se vad skillnaden där är, när man pratar om minimumlöner. Stora globala företag har minimumlöner, som sagt för att arbetarna, och slavarna, inte ska få mera. Och det Fair Trade menar med ”minimunlöner” är alltså rättvisa i hanteringen av löner till människor som odlar, jobbar, plockar kaffebönor osv. Genom att man ger människor löner för de arbete de utför, kan man utplåna barnarbete, så att barn kan ägna sig åt utbildning, istället för att slava i sweatshops och dylika slaveriförhållanden. Man skiljer mellan barnslaveri och barnarbete. Så tänk på det, nästa gång du ska handla, veganer har ändrat hela matindustrin. Så vi som har plånböcker kan också påverka utbud och efterfråga. Just do it.

10 SKÄL ATT FÖRBJUDA MÖRDARROBOTAR:

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går snabbt framåt och har stor potential att förbättra våra samhällen och våra liv. Men om tekniken används för militära syften är riskerna enorma.

Helt autonoma vapensystem, så kallade killer robots eller mördarrobotar, kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan mänsklig kontroll. Om mördarrobotar skulle bli verklighet skulle det radikalt förändra hur krig bedrivs. Om beslutet att använda dödligt våld flyttas från människa till maskin ställer det en rad etiska, moraliska, rättsliga och säkerhetsrelaterade frågor på sin spets. Här är tio skäl till varför mördarrobotar måste förbjudas.

Här är tio skäl till varför mördarrobotar måste förbjudas:

ANLEDNING NR 1:

Mördarrobotar går emot principen om rätten till liv.

ANLEDNING NR 2:

Mördarrobotar kan inte följa och respektera krigets lagar.

ANLEDNING NR 3:

Mördarrobotar kommer göra det svårt att utkräva ansvar.

ANLEDNING NR 4:

Mördarrobotar sänker tröskeln för krig och konflikt.

ANLEDNING NR 5:

Mördarrobotar kan leda till kostsam, global kapprustning.

ANLEDNING NR 6:

Mördarrobotar är oförutsägbara och leda till krig.

ANLEDNING NR 7:

Mördarrobotar kommer vara svåra att stoppa i bruk.

ANLEDNING NR 8:

Mördarrobotar kan begå diskriminerande handlingar.

ANLEDNING NR 9:

Mördarrobotar kan leda till militarisering av civila områden.

ANLEDNING NR 10:

Tusentals AI-forskare och experter har uppmanat till förbud mot mördarrobotar.

SÅ FÖRBJUDER VI MÖRDARROBOTAR:

Lösningen på problemet med mördarrobotar är att se till att behålla meningsfull mänsklig kontroll över våldsanvändning. Det är möjligt att göra genom att införa ett förbud mot utveckling, produktion och användning av mördarrobotar. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete för att påverka stater och beslutsfattare att arbeta för ett internationellt förbud.

Utvecklingen av mördarrobotar diskuteras inom FN och 30 stater står i dagsläget bakom ett förslag om ett internationellt förbud. Förbudet mot mördarrobotar skulle likna de förbud som redan finns för kemiska och biologiska vapen, personminor och klusterbomber, liksom den FN-konvention mot kärnvapen som antogs 2017. Förebyggande förbud har också tidigare förhandlats fram vad det gäller synförstörande laservapen.

♥️

Vill Du Agera?

Informationen på denna hemsidan och Svenska Freds, gör att man kanske blir orolig, och behöver fråga. Kontakta gärna Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen nedan. De  har tips på hur du kan engagera. 

♥️