Hur funger råoljeindustrin – kantat med krig!

Vad är det som händer med råoljeindustrin: När man raffinerat ut plast, asfalt, lösningsmedel och olika ämnen, i olika flyktighets grad! Sörjan som lämnas på botten, skickas sedan till kosmetika industrin, samt smör och mat industrin. Omkring 40 % av världens energiförbrukning, kommer av råolja. Årsförbrukningen är ungefär tre miljarder ton. Av detta hamnar ca tre miljoner ton, i vatten, illegala dumpningar i haven, och råoljeolyckor, som tex sköljning av tankar.

Rå oljeindustrin är kantad med etniska rensningar, som tex, det som hände Carl Bildt, när han var med i styrelsen för Lundin Oil, och utsatte människor för det onda som etniska rensningar för med sig. Hur kan man då vara människorättskämpe på TV, och låtsas inte veta om etniska rensningar? Det låter för BRA för att vara sant, men alla vet att Carl Bild ljuger, och svettas i TV. Så här slingrar han sig igenom artiklar som denna: Klicka här

Vi kommer också ihåg exxon valdes 1986, där en av världens största råoljeolyckor, gjorde livet surt för vattenlevande organismer, och förstörde vattnet. Dessa olyckor är inte ovanliga, men det kommer ingen reportage, om hur ofta dessa sker. Däremot finns det hopp i att vetenskapen tar fram råoljeätande bakterier. Senaste nytt i den fronten är ett bolag, som är hållbart, skapade ”mattor” av häst, och människohår. Sen har vi oljetransporten på land, förutom i haven. . . För att inte tala om samtliga krig, som vi för, om olja och gasfyndigheter. Det handlar om vår egna smärta. Kan ni tänka er att krig i världen bra bara beror på det? Så varför ska man skada andra människor?