Finns det ”etiska” ismer?

Jag anser att fackligt arbete för arbetarnas skull och politiska idéer hör ihopa, som att man liksom har både praktik, och tänkvärt sammanknutet. Det är just det som FT handlar om: Värnande om arbetare och mot slaveri inom sweatshops, samt bildande och inbjudande till företag, att bli etiska. Jag skulle våga säga, att FT kan bli en ny ”ism”. Det är dock en viktig frågan om att det inte får bli totalitärt, och skilja på begreppen, ty att det är inte totalitärt att vara etisk, men det är totalitärt att vara för Kapitalism och skövla regnskog och tjäna pegar på det. Kapitalister sover ändå inte gott. Fackligt samarbete och politiska idéer som går mot Kapitalismens starka grepp, är viktiga.

Det finns en risk, med att göra ismer av etiska ting, men det är kanske bättre med Fair Trade, än pest eller kolera med dualismen med Kapitalismen och Kommunismen, det är så kontraproduktivt, att införa våld, för att försvara den ena med det andra ismer. Vi ska vara glada, att vi inte infört Islamism. andra sidan finns ju ”humanismen”. Det är 100% etiskt. FT är inte en ism, kanske. Men det är en produktionsform som värnar om människor. Vi inför Fair Trade, utomlands, och i Sverige tycker jag. Jag tycker vi kan påverka med plånbokens namn och det har ju veganerna gjort, omkullkastat hela matindustrin. Den makten som konsument som samtliga människor har kräver transparens, och företagens ärlighet, som är föga stort nu för tiden. Inför något etiskt istället.

Mer intressant läsning utlovas: www.mineralolja.info

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *