Återställ Våtmarker

ÖPPET BREV: Till statsminister Magdalena Andersson och regeringen

Den 8 mars 2022 lämnade Återställ Våtmarker över ett brev till er med kampanjens krav. Kravet är som följer och detta är ett urklipp ur det brev ni fick vid ovannämnda datum. (Här kan ni läsa brevet i dess helhet).

I Sverige har vi förlorat 90 procent av våra våtmarker. De utdikade våtmarkerna läcker lika stor andel koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik släpper ut, vilket motsvarar omkring 20 procent av Sveriges utsläpp. Sverige behöver ta ett första betydande steg i rätt riktning och omedelbart sänka våra utsläpp. Ett steg som både är enkelt och ger effekt direkt är att förbjuda den skadliga brytningen av torv från utdikade våtmarker. Torv är fossilt, och när det används släpper det ut mer koldioxid än både olja och kol. Om brytningen stoppas kan dessa äntligen göras om till myllrande våtmarker igen och ge stora samhällsekonomiska vinster. Bara dessa marker i sig skulle minska utsläppen med upp mot 300 000 ton växthusgaser varje år, enligt jordbruksverkets beräkningar. Enligt IPCC är återställandet av våtmarker en av de snabbaste klimatåtgärder vi kan göra.

Därför kräver vi att:

  1. Brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023.
  2. Marker där det bedrivits brytning av torv direkt återställs till livskraftiga våtmarker.     

I och med nödläget behöver vi handling snabbt, därför ger vi er till den 26 mars att bjuda in oss till offentlig dialog kring hur ni tänker minska utsläppen detta år. Om ni inte svarar eller omedelbart börjar agera för att minska utsläppen sviker ni vårt land, Sveriges befolkning och livet på jorden. Det är det ultimata brottet att som statsminister inte göra allt för att stoppa uppvärmningen och skydda sin befolkning. Vi kommer då vara nödgade att agera med fredlig civil olydnad.  

Det här är det sista vi vill göra, vi vet att det kommer att bli svårt, och vi skulle mycket hellre leva vidare våra liv i lugn och ro, men passivitet från er vid detta avgörande ögonblick i historien kommer att lämna oss utan något val. Regeringens främsta ansvar är att skydda det svenska folkets liv och försörjning; vårt primära ansvar är att skydda våra familjer och vårt grannskap. Vi kan inte göra vårt jobb om inte ni gör ert, därför är vi beredda att fatta svåra beslut, vi är beredda att kämpa om vi måste, för vi vet i våra hjärtan att det är rätt sak att göra.

Magdalena Andersson, du har ännu inte svarat på detta brev eller bjudit in till dialog kring våtmarkernas betydelse samt hur du tänker åtgärda de enorma utsläpp de utgör. Sedan brevet med kravet skickades har helt vanliga människor gjort modiga handlingar och agerat med fredlig civil olydnad för att ni ska fatta fullständigt självklara beslut och agera i paritet med klimatkatastrofen. Återställ Våtmarker kommer fortsätta sitta på motorvägarna tills ni agerar.

Sedan ni fick Återställ Våtmarkers brev i er hand har världen gång på gång fått uppleva hur klimatförändringarna drabbar samhällen, människor och natur. Östra Afrika upplever nu den värsta torkan på över 70 år och en människa dör var 58:e sekund. Fåglar har fallit döda ner från himlen över Indien i den värmebölja som drabbade landet i maj med temperaturer på uppemot 50 grader. Under sommaren har fruktansvärda bränder härjat i Sydeuropa. Stora delar av skördarna har torkat bort. Italien utlyste nödläge den 6 juli i fem regioner och närmare 30 % av jordbruksproduktionen är allvarligt hotad. I västra USA rasar just i detta nu ofattbara bränder samtidigt som omfattande översvämningar drabbar delstater på den östra sidan. Detta är bara några få exempel på hur den globala uppvärmningen slår hårt mot världens folk, men i Sverige är klimatet inte ens en valfråga.

Det dör människor varje dag på grund av våra utsläpp. Det dör människor på grund av att vi, i vårt land och i den rika världen, tar oss rätten att fortsätta med en politik som kommer leda till fullständig klimatkollaps.

Det är ert ansvar att genomföra åtgärder för att säkerställa att jordens unga generation har en framtid värd att tro och hoppas på. Att påbörja ett nationellt krisprojekt och återställa utdikade våtmarker är den enklaste, billigaste och snabbaste åtgärden för att minska vårt lands koldioxidutsläpp – ett första betydande steg för er att visa på handlingskraft, prioritera om och påbörja samhällsomställning.

Återställ Våtmarker kommer gå ut på motorvägarna den 29 augusti, dag efter dag, om ni inte innan dess fattat beslut om att förbjuda torvbrytning och återskapa utdikade våtmarker eller bjudit in Återställ Våtmarker till dialog. Vi hoppas på ett svar denna gång.

Vänligen
Återställ Våtmarker
vatmarker@protonmail.com

www.återställvåtmarker.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *