MÖRDARROBOTAR KAN INTE FÖLJA OCH RESPEKTERA KRIGETS LAGAR

Enligt den internationella humanitära rätten, också känd som krigets lagar, måste alla väpnade aktörer kunna skilja på civila och stridande. Potentiella militära vinster måste vägas mot risken för civila offer och civila ska skyddas i största möjliga utsträckning. För att göra överväganden, analysera intentionen bakom mänskligt agerande och fatta komplexa beslut om exempelvis proportionalitet krävs mänsklig förmåga. Det är något som robotar saknar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *