Boken:

Jag skriver den här boken, då jag startade med studier inom ekonomi och jag har haft så många andra ekonomiska visioner som inte många tänkt på. Som böcker om välstånd uta tillväxt. Jag anser att tillväxten är viktig inom organisationer för klimatet, men ingen vill väl se tillväxt på vad en VD på ett företag inte skulle sova gott med. Så som det korrekt, att säga att man inte vill vara en del av olika läger, ändock sätter sig folk i olika läger. Politikens dualism, fungerar ju så. Så vad vill jag åstadkomma med att gå ifrån Vänster och Högerskalan? Jag vill starta en ny Klimatrevolution som utgår från hjärtat. Inte från att ha politiska fiender. Politiker har sedan 70-talet haft topmöten om klimatet, men företagens och BMPs överlevnad, är viktigare än våra barns framtida liv. Jag studerar ekonomi i en B2B kurs, inom konvertering och pengar. Jag fick nyligen veta att likvida pengar betyder, pengar som man får. Det finns olika typer av pengar, tex sparade resurser och räntor osv. Jag vill göra en djupdykning i hur Kapitalismen kan ersättas med varandras hjälp, att åstadkomma en Global och Lokal, en Glocal hållbar ekonomi, som inte skadar djur, natur eller framtid för våra barn. Med hjälp av min utbildning, kan jag kommentera och även göra roliga liknelser. Jag är inte ekonom, men jag är politiskt medveten för klimatet, och jag vill se hur detta projekt går. Det är spännande i varje fall.